« Back
List of Stop Name (Route No.)
•  M Y HOSPITAL (11,26,17,25,16,19)
•  MARDAN CHORAHA
•  M.R. 10 (17,4,5)
•  MARI MATA
•  M.T.H
•  MARI MATA CHOURAHA (3)
•  M.Y.HOSPITAL (11,17)
•  MARIMATA CHAURAHA (3)
•  MAA VIHAR COLONY
•  MARIMATA CHOURAHA
•  MACHLI FARM (7,11)
•  Maruti Nagar
•  MADHUMILAN (11,16)
•  MARUTI NAGAR
•  MAHARISHI DADHICHI CHOURAHA (8)
•  MEGHDOOT CHOURAHA (17)
•  Maharishi Dadichi
•  MEGHDUT GARDEN (4,5)
•  MAHAVAR NAGAR (8)
•  Mhow Gaon (26)
•  MAHESH GARD LINE
•  MHOW NAKA (7,19,9,5,4,6,8)
•  MAHESH GAURDLINE (3)
•  MHOW NAKA CHOURAHA (8)
•  MALGANJ (16,11)
•  mhow Squ.
•  MALGODAM PARK ROAD (3)
•  MIG (3)
•  MALHAR ASHRAM BUS STOP
•  MIG CHAURAHA
•  MALVIYA NAGAR (3)
•  MOG Line (19)
•  MALVIYA P. PUMP (5)
•  MOSA KHEDI SABZI MANDI (16,19)
•  Malwa Vanaspat
•  MOSA KHEDI RING ROAD (19,16)
•  MALWA MILL (17)
•  MOSA KHEDI TEMPO STAND (19,16)
•  MALWA MILL CHOURAHA (17)
•  MPEB
•  MANAWTA NAGAR (9,12)
•  MR-10 CHOURAHA (17,5)
•  Manik Bagh
•  MRAGNAYANI
•  MANIK BAGH BRIDGE (5)
•  MTH (13)
•  Manmandir (10)
•  MUSA KHEADI (5)