« Back
List of Stop Name (Route No.)
•  Labariya Bheru (19)
•  LANTERN CHOURAHA
•  LAKMI NAGAR CHOU
•  LAXMI PURI
•  LAKMI NAGAR CHOU.
•  LIG
•  LAL BAG (7,9,4,6)
•  LIG CHOURAHA
•  LAL BAGH (6,7,19)
•  Loha Gate (19)
•  LALBAGH (9)
•  Lokhand Marg
•  LANTARN CHOUK (13)
•  LOKHANDE BRIDGE
•  LANTERN CHAURAHA (13,17)
•  LOKMANYA NAGAR